Οι συνεργασίες μας

Κτίριο
  1. Αφοί Ξυγκάκη
  2. ελαιοχρωματισμοί
  1. Παύλος Τσάφαρης
  2. ξυλουργικές εργασίες
  1. Αφοί Κλωνή
  2. χωματουργικές εργασίες
  1. Παναγιώτης Φύκιας
  2. σκυροδέματα
  1. Νίκος Γκιάστας
  2. ηλεκτρολογικές εργασίες
  1. Βασίλης Κοντίνης
  2. ηλεκτρολογικές εργασίες
  1. Μιλτιάδης Κοντούλης
  2. χωρίσματα - ψευδοροφές
  1. Θεόδωρος Σκλήδας
  2. πλινθοδομές